Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
AW-5600ATII- Thiết bị tích hợp tính năng cân, đóng gói, in nhãn và dán nhãn tự động

AW-5600ATII- Thiết bị tích hợp tính năng cân, đóng gói, in nhãn và dán nhãn tự động

Giá: Liên hệ
AW-5600CPRII- Thiết bị tích hợp tính năng cân, đóng gói, in nhãn và dán nhãn tự động

AW-5600CPRII- Thiết bị tích hợp tính năng cân, đóng gói, in nhãn và dán nhãn tự động

Giá: Liên hệ
AW-5600FXII- Tự động cân- đóng gói co màng- in nhãn- xuất nhãn. Nhân công dán nhãn lên sản phẩm

AW-5600FXII- Tự động cân- đóng gói co màng- in nhãn- xuất nhãn. Nhân công dán nhãn lên sản phẩm

Giá: Liên hệ
AW-5600CPII- Tích hợp tính năng tự động cân- đóng gói co màng- in nhãn- dán nhãn lên khay sản phẩm

AW-5600CPII- Tích hợp tính năng tự động cân- đóng gói co màng- in nhãn- dán nhãn lên khay sản phẩm

Giá: Liên hệ
Máy cắt thịt đông lạnh dạng hạt lựu

Máy cắt thịt đông lạnh dạng hạt lựu

Giá: Liên hệ
Máy cắt củ quả tốc độ cao

Máy cắt củ quả tốc độ cao

Giá: Liên hệ
Dây chuyền sản xuất sữa bột đống lon ( Không nạp nito)

Dây chuyền sản xuất sữa bột đống lon ( Không nạp nito)

Giá: Liên hệ
Hệ thống kiểm tra bằng tia X-ray

Hệ thống kiểm tra bằng tia X-ray

Giá: Liên hệ
Hệ thống máy dò kim loại kết hợp các thương hiệu(Mix-brand)

Hệ thống máy dò kim loại kết hợp các thương hiệu(Mix-brand)

Giá: Liên hệ
Hệ thống cân kiểm tra và máy dò kim loại cho sản phẩm khối lượng nặng.

Hệ thống cân kiểm tra và máy dò kim loại cho sản phẩm khối lượng nặng.

Giá: Liên hệ
Hệ thống cân kiểm tra và máy dò kim loại cho sản phẩm khối lượng nhẹ.

Hệ thống cân kiểm tra và máy dò kim loại cho sản phẩm khối lượng nhẹ.

Giá: Liên hệ
Cân kiểm tra nhiều line 1 lúc (Multi lines Checkweigher)

Cân kiểm tra nhiều line 1 lúc (Multi lines Checkweigher)

Giá: Liên hệ
Cân kiểm tra phân loại theo nhiều giai đoạn

Cân kiểm tra phân loại theo nhiều giai đoạn

Giá: Liên hệ
Cân kiểm tra sản phẩm có khối lượng lớn

Cân kiểm tra sản phẩm có khối lượng lớn

Giá: Liên hệ
Cân kiểm tra series S

Cân kiểm tra series S

Giá: Liên hệ
Cân kiểm tra series A

Cân kiểm tra series A

Giá: Liên hệ
[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại cho sản phẩm cao su & nhựa.

[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại cho sản phẩm cao su & nhựa.

Giá: Liên hệ
[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại cho dạng viên con nhộng.

[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại cho dạng viên con nhộng.

Giá: Liên hệ
[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại cho dạng đường ống (Pipeline Type Metal Detector)

[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại cho dạng đường ống (Pipeline Type Metal Detector)

Giá: Liên hệ
[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại cho sản phẩm rơi tự do.

[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại cho sản phẩm rơi tự do.

Giá: Liên hệ
[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại dành cho chai/lọ.

[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại dành cho chai/lọ.

Giá: Liên hệ
[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại cho dây chuyền làm bánh.

[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại cho dây chuyền làm bánh.

Giá: Liên hệ
[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại nặng.

[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại nặng.

Giá: Liên hệ
[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại nhẹ.

[BHI-MÁY DÒ KIM LOẠI] Máy dò kim loại nhẹ.

Giá: Liên hệ
LOGO ĐỐI TÁC
 
Hotline
Hà Nội
0972 287 777
Hotline
TP.HCM
0972 287 777